Kardiologia – inne

Dieta śródziemnomorska wydłuża przeżycie

Antonia Trichopoulou i wsp – Adherence to a Mediterranean diet and survival in a Greek population N Engl J Med 2003;348:2599 W ostatnich 10 latach prowadzono próby opracowania diety, której składniki, działając synergistycznie, miałyby korzystny wpływ na przeżycie. Wadą większości… Czytaj więcej

“Naturalny eksperyment” w kardiologii

A. Sekikawa i wsp – A “natural experiment” in cardiovascular epidemiology in the early 21st century Heart 2003;89:255 Jako “naturalny eksperyment” określa się sytuacje, kiedy poszczególne podzbiory populacji różnią się ekspozycją na czynniki ryzyka. W kardiologii obserwacje takich grup przyczyniły… Czytaj więcej

Zakażenia a ryzyko miażdżycy-komentarz

Joseph B. Muhlestein, Jeffrey L. Anderson – Infectious serology and atherosclerosis. How burdensome is the risk? Circulation 2003;107:220 Uważa się, że miażdżyca stanowi następstwo aktywnego procesu zapalnego. Ze względu na bezpośredni związek czynników zakaźnych z zapaleniem, wiele badań poświęcono udziałowi… Czytaj więcej

Program skriningu tętniaków aorty brzusznej u mężczyzn

Multicenter Aneurysm Screening Study Group – The Multicenter Aneurysm Screening Study (MASS) into the effect of abdominal aortic aneurysm screening on mortality in men: a randomised, controlled trial Lancet 2002;360:1531 Kontrowersyjna pozostaje celowość skriningu ultrasonograficznego (USG) tętniaków aorty brzusznej (AAA),… Czytaj więcej

W jaki sposób status społeczno-ekonomiczny wpływa na serce?

B. McEwen i A. Mirsky – How socioeconomic status may ‘‘get under the skin’’ and affect the heart Eur Heart J 2002;23:1727 W komentarzu redakcyjnym autorzy przedstawili mechanizmy odpowiedzialne za istnienie związku między miejscem w hierarchii społecznej a częstością występowania… Czytaj więcej

Kardiologiczny zespół X – patologia mózgu czy serca?

G. Lanza, F. Crea – The complex link between brain and heart in cardiac syndrome X Heart 2002;88:328 W kardiologicznym zespole X pacjenci odczuwają ból w klatce piersiowej, któremu towarzyszą zmiany w EKG sugerujące niedokrwienie, przy braku zwężeń w dużych… Czytaj więcej

Palenie a ciśnienie tętnicze-komentarz

Martin Hausberg, Markus Kosch i Michael Barenbrock – Smoking, blood pressure and cardiovascular risk J Hypertension 2002;20:1699 We wrześniowym wydaniu Journal of Hypertension, Khalili i wsp. przedstawili wyniki dużego badania populacyjnego z długim okresem obserwacji (średnio 17 lat), którego celem… Czytaj więcej