Kardiologia – inne

Evidence Based Medicine w kardiologii-zalety i ograniczenia

Ori Ben-Yehuda – The cardiologist`s toolbox: improving care J Am Coll Cardiol 2004;43:2174 Choć oczywiście w poczekalniach gabinetów lekarskich zgłaszający się po radę i pomoc pacjenci nie wymieniają nazwy „Evidence Based Medicine”, to jednak oczekują, że postępowanie lekarza będzie zgodne… Czytaj więcej

Kardiologia: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Eugene Braunwald – Cardiology: the past, the present, and the future J Am Coll Cardiol 2003;42:2031 Obszerna publikacja na temat historii, teraźniejszości i przyszłości kardiologii autorstwa E. Braunwalda ukazała się w grudniowym numerze Journal of the American College of Cardiology.… Czytaj więcej

Posocznica a układ sercowo-naczyniowy

Wilbur Y.W. Lew – Endotoxin attacks the cardiovascular system. Black Death at the tollgate J Am Coll Cardiol 2003;42:1663 Artykuł stanowi komentarz redakcyjny do opublikowanej w tym samym numerze JACC pracy Pleinera i wsp., poświęconej patofizjologii posocznicy. W USA, posocznica… Czytaj więcej

Rehabilitacja kardiologiczna: wiele do zrobienia

Stephen J. Bunke – Cardiac rehabilitation: under-refferal and underutilisation Med J Aust 2003;179:332 Artykuł stanowi komentarz redakcyjny do opublikowanej w tym samym numerze Medical Journal of Australia pracy Scotta i wsp., opisującej niepełne wykorzystanie programów rehabilitacji kardiologicznej w Queensland (Australia).… Czytaj więcej

Dieta śródziemnomorska wydłuża przeżycie

Antonia Trichopoulou i wsp – Adherence to a Mediterranean diet and survival in a Greek population N Engl J Med 2003;348:2599 W ostatnich 10 latach prowadzono próby opracowania diety, której składniki, działając synergistycznie, miałyby korzystny wpływ na przeżycie. Wadą większości… Czytaj więcej