Kardiologia – inne

Zdrowie sercowo-naczyniowe w młodym wieku a późniejsze rokowanie – badanie wśród 3,5 miliona Koreańczyków

Hokyou Lee i wsp. Associations of Ideal Cardiovascular Health and Its Change During Young Adulthood With Premature Cardiovascular Events. A Nationwide Cohort Study. Circulation 2021 online Po dekadach spadku śmiertelności sercowo-naczyniowej, w USA i innych krajach rozwiniętych obserwuje się odwrócenie…

ACC 2021: umiarkowane spożycie alkoholu a ryzyko sercowo-naczyniowe – czy redukcja stresu jest czynnikiem pośredniczącym? Nowe badanie

Kenechukwu Mezue i wsp. ALCOHOL’S BENEFICIAL EFFECT ON CARDIOVASCULAR DISEASE IS PARTIALLY MEDIATED THROUGH MODULATION OF STRESS-ASSOCIATED BRAIN ACTIVITY. ACC 2021 Annual Scientific Session: Abstract 912-08. Ewentualne korzyści umiarkowanego spożywania alkoholu w odniesieniu do zdrowia sercowo-naczyniowego są przedmiotem debat,…

Nikotynizm – czy zmierzamy do wyeliminowania zagrożenia zdrowotnego?

Jeffrey Willett i wsp. The Tobacco Endgame—Eradicating a Worsening Epidemic. A Joint Opinion From the American Heart Association, World Heart Federation, American College of Cardiology, and the European Society of Cardiology. Circulation 2021 online W Circulation opublikowano wspólne stanowisko  wymienionych…

W jakim stopniu ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 zależne jest od zaburzeń kardiometabolicznych

Meghan O’Hearn i wsp. Coronavirus Disease 2019 Hospitalizations Attributable to Cardiometabolic Conditions in the United States: A Comparative Risk Assessment Analysis. J Am Heart Assoc.2021 online W Journal of the American Heart Association pojawiła się praca oceniająca, w jaką część …