Kardiologia – inne

W jakim stopniu ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 zależne jest od zaburzeń kardiometabolicznych

Meghan O’Hearn i wsp. Coronavirus Disease 2019 Hospitalizations Attributable to Cardiometabolic Conditions in the United States: A Comparative Risk Assessment Analysis. J Am Heart Assoc.2021 online W Journal of the American Heart Association pojawiła się praca oceniająca, w jaką część …

“Metabolicznie zdrowa otyłość”? Jeszcze raz o paradoksie “fat but fit”

Pedro L. Valenzuelan i wsp. Joint association of physical activity and bodymass index with cardiovascular risk: nanationwide population-based cross-sectional study. Eur J Prev Cardiol. 2021 online Czy wysoka wydolność krążeniowo-oddechowa może niwelować niekorzystne skutki dodatkowych kilogramów?  W piśmie European Journal…

Inhibitory układu RAA u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 – wyniki pierwszego randomizowanego badania BRACE CORONA

Renato D. Lopes i wsp. Effect of Discontinuing vs Continuing Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers on Days Alive and Out of the Hospital in Patients Admitted With COVID-19. A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021;325(3):254-264 Among patients hospitalized…

Jak często brunatna tkanka tłuszczowa występuje u dorosłych? Czy może mieć ochronne działanie kardiometaboliczne? Nowe dane

i wsp. Brown adipose tissue is associated with cardiometabolic health. Nat Med 2021 online Brunatna tkanka tłuszczowa (brown adipose tissue (BAT)  badana jest od dekad u noworodków oraz u zwierząt. Stosunkowo niedawno stwierdzono jej obecność u niektórych osób…