kard

Polypill czy medycyna precyzyjna – propozycja badania porównującego dwie strategie prewencji sercowo-naczyniowej

Michael J. Joyner i wsp. Cardiovascular Disease Prevention at a Crossroads: Precision Medicine or Polypill? JAMA. 2019;322(23):2281-2282 (dostępny pełen tekst) The proposed trial should have 3 intervention groups: a polypill group, a precision medicine group, and a conventional risk factor…