j

Postępy w analizie genomu ludzkiego – perspektywy dla medycyny i farmacji

T.Kreiner, K.Tillman Buck – Moving toward whole-genome analisis: A technology Perspective AmJHealth-Syst Pharm, 2005,62:296 Na łamach American Journal of Health-System Pharmacy przedstawiono obszerny artykuł poświęcony perspektywom analizy genomu w medycynie i farmacji. Ludzki genom jest bardzo skomplikowaną strukturą zawierającą 25… Czytaj więcej