ginekologia

Zdrowie reprodukcyjne młodych kobiet a późniejsze ryzyko sercowo-naczyniowe. Przegląd „parasolowy”

Kelvin Okoth i wsp. Association between the reproductive health of young women and cardiovascular disease in later life: umbrella review BMJ 2020;371:m3502 (dostępny pełen tekst) Mimo ogólnego podobieństwa, widoczne są różnice między mężczyznami i kobietami pod względem czynników ryzyka chorób…

7 i 1/2 prostych wskaźników zdrowia. Karmienie piersią a ryzyko sercowo-naczyniowe kobiet w późniejszym życiu

Jacquelyn P. Kulinski. Life’s Simple 7 1/2 for Women. Circulation. 2020;141:501–503 (dostępny pełen tekst) Organizacja American Heart Association’s (AHA) na podstawie wyników licznych badań epidemiologicznych opracowała siedem miar określających w trójstopniowej skali (zły, pośredni, doskonały) stan zdrowia sercowo-naczyniowego (Life’s…