farmakoekonomika

Analiza farmakoekonomiczna leczenia hipotensyjnego za pomocą skojarzenia peryndoprylu i indapamidu na podstawie badania ADVANCE

P.P. Glasziou i wsp – Cost-effectiveness of lowering blood pressure with a fixed combination of perindopril and indapamide in type 2 diabetes mellitus: an ADVANCE trial-based analysis LINK: MJA 2010;193:320 Na łamach Medical Journal of Australia przedstawiono analizę farmakoekonomiczną skojarzonego…