farmacja

O probiotykach krytycznie

Stephen B. Freedman i wsp. The Probiotic Conundrum. Regulatory Confusion, Conflicting Studies, and Safety Concerns. JAMA. 2020;323(9):823-824. (dostępny pełen tekst) Znaczenie  mikrobiomu jelitowego budzi duże zainteresowanie i jest coraz lepiej poznawane, czemu towarzyszy coraz częstsze stosowanie probiotyków. W obliczu wielu… Czytaj więcej

Leki hipotensyjne wieczorem?

Hermida RC i wsp. Bedtime hypertension treatment improves cardiovascular risk reduction: the Hygia Chronotherapy Trial. Eur Heart J. 2019 online (dostępny pełen tekst) The Hygia Chronotherapy Trial, conducted within the clinical primary care setting, was designed to test whether bedtime… Czytaj więcej