Farmacj

Statyny u dializowanych chorych z cukrzycą typu 2?

Christoph Wanner i wsp – Atorvastatin in patients with type 2 diabetes mellitus undergoing hemodialysis N Engl J Med 2005;353:238 W opublikowanym ostatnio badaniu Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS) wykazano zmniejszenie śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych u przyjmujących atorwastatynę osób z… Czytaj więcej