Evidence Based Medicine

O metodologii tworzenia medycyny opartej na faktach – rozbieżności pomiędzy rutynowo zbieranymi danymi a badaniami randomizowanymi

L.G. Hemkens, D.G. Contopoulos-Ioannidis i J.P. A.  Ioannidis.  Agreement of treatment effects for mortality from routinely collected data and subsequent randomized trials: meta-epidemiological survey. BMJ 2016;352:i493 (dostępny pełen tekst) Dane medyczne zbierane w warunkach rutynowych, np. z baz elektronicznych, rejestrów,… Czytaj więcej