Evidence Based Medicine

Evidence Based Medicine w kardiologii-zalety i ograniczenia

Ori Ben-Yehuda – The cardiologist`s toolbox: improving care J Am Coll Cardiol 2004;43:2174 Choć oczywiście w poczekalniach gabinetów lekarskich zgłaszający się po radę i pomoc pacjenci nie wymieniają nazwy „Evidence Based Medicine”, to jednak oczekują, że postępowanie lekarza będzie zgodne… Czytaj więcej

Badania naukowe a najważniejsze problemy medyczne na świecie

Prabhat Jha i James V. Lavery – Evidence for global health CMAJ 2004;170:1687 W Canadian Medical Association Journal opublikowano wyniki badania, w którym Rochon i wsp. oceniali, jaki odsetek randomizowanych i kontrolowanych badań publikowanych w renomowanych czasopismach medycznych dotyczy problemów… Czytaj więcej

Evidence Based Medicine – od standardów do praktyki

Sumit R. Majumdar i wsp – From knowledge to practice in chronic cardiovascular disease: a long and winding road J Am Coll Cardiol 2004;43:1738 W Journal of the American College of Cardiology ukazała się praca poglądowa omawiająca problemy związane z… Czytaj więcej

Zbyt mało jest projektów badawczych w opiece podstawowej

Jan M. De Maeseneer i wsp – The need for research in primary care Lancet 2003;362:1314 W piśmie „Lancet” Jan M. De Maeseneer i wsp. omawiają ograniczenia programów badawczych, utrudniające zastosowanie ich wyników w codziennej praktyce lekarskiej. Zdaniem autorów algorytmy… Czytaj więcej

Jak wprowadzać do praktyki „medycynę opartą na faktach”

Richard Grol i Jeremy Grimshaw – From best evidence to best practice: effective implementation of change in patients` care Lancet 2003;362:1225 Richard Grol i Jeremy Grimshaw na łamach czasopisma Lancet podjęli się oceny skuteczności zastosowania w praktyce klinicznej medycyny opartej… Czytaj więcej

Ocena skuteczności nauczania „evidence-based medicine”.

L. Fritshe i wsp – Do short courses in evidence-based medicine improve knowledge and skills? BMJ 2002;325:1338 Powszechnie uważa się, że szkolenie w zakresie „evidence-based medicine” (EBM) zmniejsza nieuzasadnione róznice w postępowaniu lekarzy i prowadzi do lepszych wyników leczenia. Brak… Czytaj więcej

Czy kobiety i osoby starsze są pomijane przez badaczy?

Patrick Y. Lee i wsp. – Representation of elderly persons and women in published randomized trials of acute coronary syndromes JAMA 2001;286:708 Przed laty stwierdzono, że odsetek osób starszych (> 75 rż.) i kobiet, uczestniczących w badaniach nad ostrymi zespołami… Czytaj więcej