Evidence Based Medicine

Gdzie leży prawda? Infodemia w epoce pandemii

Redakcja the Lancet, The truth is out there, somewhere. Lancet 2020 online (dostępny pełen tekst) Pandemii COVID-19 towarzyszy tzw. infodemia –  zalew różnych informacji, niekoniecznie prawdziwych, rozprzestrzeniających się „wirusowo”. WHO zdefiniowała to zjawisko jako “szybkie rozprzestrzenianie informacji różnych rodzajów, z…

Najważniejsze wydarzenia medyczne 2019 r. wg serwisu Medscape

Marcia Frellick. News That Excited, Shocked, Frustrated Docs in 2019: Survey. Mescape Serwis medyczny Medscape opublikował wyniki ankiety wśród swoich użytkowników na temat najważniejszych wydarzeń z zakresu medycyny w 2019 roku. Za takie uznano m.in.: – Raporty na temat przypadków

Aspiryna w pierwotnej prewencji sercowo-naczyniowej: wskazówki praktyczne

Kim F. Chiang i wsp. A Practical Approach to Low-Dose Aspirin for Primary Prevention.  2019;322(4):301-302 Aspiryna (kwas acetylosalicylowy) wywiera liczne działania biologiczne, w tym przeciwpłytkowe i przeciwzapalne, co tłumaczy jej skuteczność w prewencji sercowo-naczyniowej, a zarazem wzrost ryzyka krwawień. Starsze…

Dlaczego nieprzestrzeganie zaleceń skryningu w kierunku określonych nowotworów wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością z innych przyczyn

Deborah Grady i wsp. Why Is Nonadherence to Cancer Screening Associated With Increased Mortality? JAMA Intern Med. Published online W JAMA Internal Medicine opublikowano pracę na podstawie danych badania Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial, oceniającą związek…