Działania niepożądane leków

Kardiologiczne działania niepożądane nowszych leków przeciwdepresyjnych

Rajnish Mago i wsp – Cardiovascular adverse effects of newer antidepressants LINK: Expert Rev Neurother 2014;14:539 Na łamach Expert Review of Neurotherapeutics ukazała się praca Rajnisha Mago i wsp., dotycząca kardiologicznych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem nowych leków przeciwdepresyjnych. Roczna…