Działania niepożądane leków

Czy statyny wykazują istotne działania nie-kardiologiczne?

Yazhou He i wsp. Statins and Multiple Noncardiovascular Outcomes: Umbrella Review of Meta-analyses of Observational Studies and Randomized Controlled Trials. Ann Intern Med. 2018. online Statyny stosowane są bardzo szeroko w pierwotnej i wtórnej prewencji sercowo-naczyniowej. Istnieją też doniesienia o…

Objawy mięśniowe przy stosowaniu statyn: rozpoznanie, postępowanie – aplikacja American College of Cardiology

Gregory Curfman. Statin-Associated Myopathy—An Elusive Clinical Problem. JAMA Intern Med. Published online  Najczęstszymi przyczynami nietolerancji statyn są objawy mięśniowe jak bóle (mialgia), skurcze, osłabienie mięśni (miopatia), przebiegające ze zwiększeniem stężenia lub bez CK), z zapaleniem mięśni (myositis) lub bez. Mionekroza…

Probiotyki w zapobieganiu zakażeniom Clostridium difficile – jakie są dowody?

Joshua Z. Goldenberg i wsp. Probiotics to Prevent Clostridium difficile Infection in Patients Receiving Antibiotics. JAMA. Published online (dostępny pełen tekst) W cyklu JAMA Clinical Evidence Synopsis zamieszczono streszczenie przeglądu  Cochrane na temat skuteczności probiotyków w zapobieganiu zakażeniu Clostridium difficile…

NLPZ a ryzyko zawału: największa meta-analiza w warunkach codziennej praktyki. Jakie są implikacje praktyczne?

Michèle Bally i wsp. Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use:  bayesian meta-analysis of individual patient data.  BMJ 2017;357:j1909 (dostępny pełen tekst) Dotychczasowe badania wykazały, że niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) – zarówno klasyczne jak i selektywne…

Jakie leki są najczęstszą przyczyną przyjęć w oddziałach ratunkowych z powodu działań niepożądanych?

Nadine Shehab i wsp. US Emergency Department Visits for Outpatient Adverse Drug Events, 2013-2014. JAMA. 2016;316(20):2115-2125 Działania niepożądane leków (adverse drug reactions, ADR)  to najczęstsze jatrogenne przyczyny potencjalnych szkód zdrowotnych. W JAMA opublikowano pracę poświęconą przyjęciom  w 58 oddziałach ratunkowych…