Działania niepożądane leków

Niewłaściwe stosowanie leków u osób starszych

Claudine Laurier, Yola Moride i Wendy A. Kennedy. – Health survey data on potentially inappropriate geriatric drug use. Ann Pharmacother 2002;36:404. Leczenie farmakologiczne stanowi podstawowy element opieki zdrowotnej, zwłaszcza u pacjentóww starszym wieku. Wg danych z 1999 roku w prowincji… Czytaj więcej

Nieswoiste działania niepożądane leków i zjawisko nocebo

Arthur J. Barsky i wsp. – Nonspecific medication side effects and the nocebo phenomenon. JAMA 2002;287:622. Niektóre osoby stosujące leki skarżą się na działania niepożądane, które nie są następstwem działania farmakologicznego substancji czynnej, zawartej w przyjmowanych przez nie preparatach. Przyczyny… Czytaj więcej

Biegunka związana z antybiotykoterapią

John G. Bartlett – Antibiotic-associated diarrhea. NEJM 2002;346:334. Biegunkę poantybiotykową rozpoznaje się u osób stosujących antybiotyki, pod nieobecność innych, prawdopodobnych przyczyn występowania tego objawu. Jest szczególnie częsta u chorych stosujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym (10-25%), ampicylinę (5-10%), cefoksym (15-20%) ale… Czytaj więcej