Działania niepożądane leków

Działania niepożądane leków a hospitalizacje

Helene Peyriere i wsp – Adverse drug events associated with hospital admission Ann Pharmacother 2003;37:5 Działania niepożądane leków są istotną przyczyną chorobowości i śmiertelności oraz źródłem poważnych wydatków. Autorzy francuscy oceniają, że działania niepożądane występują u 4.7% chorych w momencie…

Problemy ze stosowaniem leków u osób starszych

Cynthia M. Williams – Using medications appropriately in older adults Am Fam Physician 2002;66:1917 Osoby w wieku 65 lat i starsze stanowią 13% populacji USA i zużytkowują 30% wszystkich przepisywanych leków. 61% osób z tej grupy wiekowej przyjmuje przewlekle przynajmniej…

Polipragmazja u osób starszych

Melinda S. Lanz – Problems with polypharmacy Clinical Geriatrics 2002;10:18 Analizując przypadek 87-letniej kobiety z nadciśnieniem tętniczym i chorobą Alzheimera, która z powodu nadciśnienia, zaburzeń nastroju i zachowania leczona była przez różnych lekarzy aż 8 lekami (donepezil, enalapryl, risperidon, tradozon,…

Przerwanie badania Women`s Health Initiative

Writing group for the Women`s Health Initiative Investigators – Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women JAMA 2002;288:321 W lipcowym numerze Journal of American Medical Association opublikowano wyniki przerwanej przed czasem próby Women`s Health Initiative. W…

Nieswoiste działania niepożądane leków i zjawisko nocebo

Arthur J. Barsky i wsp. – Nonspecific medication side effects and the nocebo phenomenon. JAMA 2002;287:622. Niektóre osoby stosujące leki skarżą się na działania niepożądane, które nie są następstwem działania farmakologicznego substancji czynnej, zawartej w przyjmowanych przez nie preparatach. Przyczyny…

Biegunka związana z antybiotykoterapią

John G. Bartlett – Antibiotic-associated diarrhea. NEJM 2002;346:334. Biegunkę poantybiotykową rozpoznaje się u osób stosujących antybiotyki, pod nieobecność innych, prawdopodobnych przyczyn występowania tego objawu. Jest szczególnie częsta u chorych stosujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym (10-25%), ampicylinę (5-10%), cefoksym (15-20%) ale…