Działania niepożądane leków

Politerapia w psychiatrii

Steven F. Werder i Sheldon H. Preskom – Managing polypharmacy: walking the fine line between help and harm. Current Psychiatry Online 02/2003 Najbardziej popularna definicja politerapii określa ją jako jednoczasowe stosowanie pięciu lub więcej leków u jednego chorego. W USA…