Działania niepożądane leków

Oficjalne uzgodnienia nt. związku leków antypsychotycznych, otyłości i cukrzycy

Eugene Barrett i wsp – Consensus development conference on antipsychotic drugs and obesity and diabetes. Diabetes Care 2004;27:596 Na łamach Diabetes Care przedstawiono uzgodnienia grupy ekspertów dotyczące stosowania leków antypsychotycznych drugiej generacji (second-generation antipsychotics – SGAs), w kontekście doniesień informujących…

Ocena zaburzeń psychologicznych i poznawczych przy stosowaniu statyn – założenia badania UCSD

Beatrice A. Golomb i wsp – Conceptual foundations of the UCSD statin study Arch Intern Med 2004;164:153 W Archives of Internal Medicine przedstawiono przegląd piśmiennictwa poświęconego zależności pomiędzy poziomem cholesterolu, stosowaniem statyn a problemami, takimi jak: funkcje poznawcze, depresja, agresja…

Działania niepożądane po NLPZ

Nick Dunn – 10-minute consultation. Adverse drug event BMJ 2003;326:1018 Artykuł z cyklu “10-minute consultation” BMJ poświęcono działaniom niepożądanym niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Sytuacje, w której należy rozważyć przerwanie leczenia z uwagi na podejrzenie działań niepożądanych, są codziennością lekarza praktyka.…