Działania niepożądane leków

Reakcje alergiczne, w tym anafilaktyczne, po szczepieniu na COVID-19. Dane z USA u blisko 2 milionów pacjentów

Tom Shimabukuro, Narayan Nair. Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. JAMA 2021 online W JAMA opublikowano informację na temat reakcji alergicznych (w tym zagrażających życiu objawów anafilaktycznych)  po pierwszym podaniu szczepionki przeciwko…

Bilans korzyści i ryzyka statynoterapii w warunkach codziennej praktyki. Bardzo duże badanie z Włoch

Giovanni Corrao i wsp. Balancing Cardiovascular Benefit and Diabetogenic Harm of Statin Therapy. Diabetes Res Clin Pract. 2020 online Statyny należą do najczęściej przepisywanych leków. Zmniejszeniu ryzyka sercowo-naczyniowego (S-N) przy ich  stosowaniu towarzyszy wzrost ryzyka cukrzycy. Autorzy z Włoch przedstawili  …

Bezpieczeństwo kardiologiczne nowszych pochodnych sulfonylomocznika – ostateczny werdykt?

Deborah J. Wexler. Sulfonylureas and Cardiovascular Safety. The Final Verdict? JAMA 2019;322(12):1147-1149 W ostatnich latach pojawiły się nowe opcje leczenia farmakologicznego cukrzycy typu 2. Zgodnie z zaleceniem FDA, przeprowadzono i opublikowano ponad 20 badań  dotyczących bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego nowych leków. Takich…

Aspiryna w pierwotnej prewencji sercowo-naczyniowej: wskazówki praktyczne

Kim F. Chiang i wsp. A Practical Approach to Low-Dose Aspirin for Primary Prevention.  2019;322(4):301-302 Aspiryna (kwas acetylosalicylowy) wywiera liczne działania biologiczne, w tym przeciwpłytkowe i przeciwzapalne, co tłumaczy jej skuteczność w prewencji sercowo-naczyniowej, a zarazem wzrost ryzyka krwawień. Starsze…