Dyslipidemia

Czynniki ryzyka zgonu u hospitalizowanych chorych na COVID-19. Jak przyjmowane przewlekle leki wiążą się z rokowaniem?

Ning Rosenthalh i wsp. Risk Factors Associated With In-Hospital Mortality in a US National Sample of Patients With COVID-19. JAMA Netw Open. 2020;3(12):e2029058 Aktualne  statystyki COVID-19 USA mówią o ponad 20 mln zakażonych i ponad 350 tys. zgonów. Praca opublikowana…

Transformacja cyfrowa opieki nad pacjentem z nadciśnieniem i dyslipidemią. Bez bezpośredniego udziału lekarzy?

Benjamin M. Scirica i wsp. Digital Care Transformation: Interim Report From the First 5000 Patients Enrolled in a Remote Algorithm-Based Cardiovascular Risk Management Program to Improve Lipid and Hypertension Control. Circulation 2020 online (dostępny pełen tekst) Mimo wytycznych postępowania oraz…

Obniżanie stężenia cholesterolu LDL u osób w wieku 75 i więcej lat – przegląd systematyczny i meta-analiza

Baris Gencer i wsp. Efficacy and safety of lowering LDL cholesterol in older patients: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet 2020 online (dostępny pełen tekst) Implications of all the available evidence: Life expectancy for patients aged…