Dieta i aktywność fizyczna

Styl życia matki jest czynnikiem rokowniczym, w jakim wieku wystąpią choroby sercowo-naczyniowe u potomstwa

James M. Muchira i wsp. Parental cardiovascular health predicts time toonset of cardiovascular disease in offspring. Eur J Prev Cardiol. 2020 online (dostępny pełen tekst) Wcześniejsze badania wykazały, że rodzice wpływają na zdrowie potomstwa zarówno poprzez geny, jak i wspólne…

Korzyści większego spożycia produktów mlecznych w podeszłym wieku – badanie randomizowane z Australii

Marlene Busko. More Dairy Lowers Risk of Falls, Fractures in Frail Elderly – Medscape Podczas wirtualnego kongresu  American Society of Bone and Mineral Research (ASBMR) zaprezentowano wyniki australijskiego randomizowanego badania oceniającego wpływ zwiększenia spożycia produktów mlecznych za ryzyko złamań u…