Depresja w praktyce ogólnej

Depresja w wieku podeszłym- stan wiedzy

George S Alexopoulos – Depression in the elderly Lancet 2005;365:1961 W The Lancet ukazał się artykuł przeglądowy poświęcony diagnostyce, patofizjologii, zapobieganiu i postępowaniu w depresji wieku podeszłego. Depresja ciężka (major depression) dotyczy 1-4% ogólnej populacji osób > 65 roku życia.…

Ogólnokrajowa inicjatywa przeciwdziałania depresji i jej skutkom w Australii – odzew ze strony lekarzy

Ian B. Hickie i wsp – General practitioners` response to depression and anxiety in the Australian community: a preliminary analysis MJA 2004;181:S15 Do wydania Medical Journal of Australia dołączono suplement poświęcony rozpoczętemu w Australii w 2000 roku, ogólnokrajowemu programowi przeciwdziałania…