Depresja w praktyce ogólnej

Objawy uboczne leków przeciwdepresyjnych a stan funkcjonowania osób z epizodem depresyjnym

T. Kikuchi i wsp – Association between antidepressant side effects and functional impairment in patients with major depressive disorders LINK: Psychiatry Research 2013;210:127 Chorzy na depresję często nie przestrzegają zaleceń dotyczących leczenia, choć dowody na skuteczność leczenia przeciwdepresyjnego są potwierdzone…