Depresja – rozpoznanie

Proste przesiewowe badanie w kierunku depresji

Bruce Arroll, Natalie Khin, Ngaire Kerse – Screening for depression in primary care with two verbally asked questions: cross sectional study BMJ 2003;327:1144 W opublikowanym na łamach British Medical Journal artykule przedstawiono wyniki pracy badaczy australijskich, oceniających przydatność testu dwóch… Czytaj więcej

Zastosowanie badań kwestionariuszowych w diagnostyce depresji

Williams J i wsp – Questionnaires for detecting clinical depression in primary care have similar diagnostic accuracy ACP Journal Club 2002;137:74 Celem prezentowanej metaanalizy było sprawdzenie precyzyjności kwestionariuszy stosowanych w diagnostyce depresji. W oparciu o analizę danych z MEDLINE i… Czytaj więcej

Czy pacjent ma depresję?

John W. Williams i wsp – Is this patient clinically depressed? JAMA 2002;287:1160. Zaburzenia depresyjne są problemem dotyczącym znacznego odsetka populacji ogólnej (duża depresja według DSM: 4.8-6.8%, dystymia: 2.1-3.7%). Mimo, że wiążą się z istotnym upośledzeniem codziennego funkcjonowania i zwiększoną… Czytaj więcej