Depresja – rozpoznanie

Wpływ wprowadzenia klasyfikacji DSM-5 na epidemiologię zaburzeń nastroju

Jules Angst, Vladeta Ajdacic – Gross, Wulf Rossler.  Klasyfikacja zaburzeń nastroju. Psychiatr.Pol.2015; 49(4): 663-671 (dostępny pełen tekst) Autorzy artykułu dokonują przeglądu  zmian sposobu klasyfikowania zaburzeń nastroju pokazując dynamikę i płynność rozwoju kategorii diagnostycznych. W podanych w DSM -5 najnowszych definicjach…

Kontrowersje w klasyfikacji DSM-5: „duże zaburzenie depresyjne z objawami mieszanymi”

Xiaohua LIU, Kaida JIANG – Should major depressive disorder with mixed features beclassified as a bipolar disorder? LINK: Shanghai Arch Psychiatry. 2014;26:294 (dostępny pełen tekst) Jak wykazano m.in. w badaniach  poprzedzających wprowadzenie podręcznika kryteriów diagnostycznych DSM-5,  występuje duża niezgodność wśród…