Depresja – leczenie

Ocena remisji w depresji – propozycja nowej sali oceny

Roger McIntyre i wsp – Assessing full remission J Psychiatry Neurosci 2002;27:235 Skala Hamiltona używana jest do oceny stopnia natężenia depresji od 1960 roku. W podstawowej wersji obejmuje 17 czynników. Jest wykorzystywana w celach diagnostycznych i do oceny efektów leczenia.… Czytaj więcej

Częściowa remisja w depresji

Richard Tranter i wsp – Prevalence and outcome of partial remission J Psychiatry Neurosci 2002; 27; 241 Częściowa remisja w depresji to stan, w którym pacjent nie spełnia już kryteriów dużej depresji, a wynik badania skalą Hamiltona zawiera się, wg… Czytaj więcej

Depresja – dlaczego traktowana jest inaczej inne choroby

Pierre Blier – Why treat depression differently from other medical problems? J Psychiatry Neurosci 2002;27;231 W ocenie WHO depresja staje się coraz bardziej powszechna i jest nie tylko problemem medycznym ale i ekonomicznym. Uważa się, że nastrój i napęd połowy… Czytaj więcej

Chorzy na depresję w badaniach klinicznych a rutynowa praktyka

Mark Zimmerman, Jill I. Mattia, Michael A. Posternak. – Are subjects in pharmacological treatment trials of depression representative of patients in routine clinical practice? Am J Psychiatry 2002;159:469. Metodologia kontrolowanych badań klinicznych leków przeciwdepresyjnych zakłada ścisłe kryteria kwalifikacji pacjentów do… Czytaj więcej

Zaburzenia osobowości a skuteczność leczenia depresji

Roger T. Mulder – Personality pathology and treatment outcome in major depression: a review Am J Psychiatry 2002;159:359 Wielu klinicystów uważa, iż współistniejące zaburzenia osobowości są czynnikiem pogarszającym prognozę co do skuteczności leczenia depresji. Próbując odnieść się do tego twierdzenia,… Czytaj więcej