Depresja – leczenie

Częściowa remisja w depresji

Richard Tranter i wsp – Prevalence and outcome of partial remission J Psychiatry Neurosci 2002; 27; 241 Częściowa remisja w depresji to stan, w którym pacjent nie spełnia już kryteriów dużej depresji, a wynik badania skalą Hamiltona zawiera się, wg…