Depresja – etiopatogeneza

Palenie a zaburzenia psychiczne – czy jest związek przyczynowy?

Amy E Taylor – Investigating the possible causalassociation of smoking with depressionand anxiety usingMendelianrandomisation meta-analysis: the CARTAconsortium LINK: BMJ Open2014;4:e006141 (dostepny pełen tekst) Palenie tytoniu często współwystępuje z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi. Co więcej, są dowody, że interwencje przeciwnikotynowe są…