Depresja – etiopatogeneza

Palenie tytoniu a depresja

Lisa C. Dierker i wsp – Smoking and depression: an examination of mechanisms of comorbidity Am J Psychiatry 2002;159:947 Związek palenia tytoniu z zaburzeniami depresyjnymi od dawna opisywany był w licznych pracach. Proponowano przyczynową interpretację tej zależności – zaburzenia nastroju…