Depresja – etiopatogeneza

Neuropatologia depresji – co jest przyczyną, a co skutkiem?

Alan F. Schatzberg – Major depression: causes or effects? Am J Psychiatry 2002;159:1077 Badania neurofizjologiczne dotyczące problematyki depresji koncentrują się w ostatnich latach na dwóch obszarach mózgu: korze przedczołowej z przednią częścią zakrętu obręczy oraz hipokampie. Za lokalizacją zmian w… Czytaj więcej

Palenie tytoniu a depresja

Lisa C. Dierker i wsp – Smoking and depression: an examination of mechanisms of comorbidity Am J Psychiatry 2002;159:947 Związek palenia tytoniu z zaburzeniami depresyjnymi od dawna opisywany był w licznych pracach. Proponowano przyczynową interpretację tej zależności – zaburzenia nastroju… Czytaj więcej

Zaburzenia funkcji układu nagrody w depresji

Lescia K. Tremblay i wsp – Probing brain reward system function in major depressive disorder Arch Gen Psychiatry 2002;59:409 Jeden z podstawowych objawów zespołu depresyjnego – utrata motywacji i zdolności do przeżywania przyjemności, wiązany jest z zaburzeniami neurotransmisji w mezokortykolimbicznych… Czytaj więcej

Depresja jest chorobą o podłożu biologicznym

Brian Vastag – Decade of work shows depression is physical JAMA 2002;287:1787 W dziale “Medical News and Perspectives” kwietniowego wydania JAMA zamieszczono artykuł podsumowywujący ostanią dekadę badań nad etiologią depresji. Wciąż spotykany jest bowiem pogląd, jakoby zaburzenia z kręgu dużej… Czytaj więcej

Uraz głowy jest czynnikiem ryzyka depresji

Tracey Holsinger i wsp. – Head injury in early adulthood and the lifetime risk of depression. Arch Gen Psychiatry 2002;59:17. Wykazano, że objawy depresyjne mogą być wczesnym powikłaniem urazu głowy. Z kolei, niewiele wiadomo na temat odległego ryzyka depresji u… Czytaj więcej