Depresja – etiopatogeneza

Zlokalizowano źródła depresji w mózgu?

Wei Cheng i wsp. Medial reward and lateral non-reward orbitofrontal cortex circuits change in opposite directions in depression. Brain online Badanie autorów z   University of Warwick, UK i  Fudan University, Chiny  znacznie przybliża zrozumienie, które struktury mózgu związane są z… Czytaj więcej