Depresja – epidemiologia

Depresja a choroby kardiometaboliczne – ocena związków przyczynowych z zastosowaniem randomizacji mendlowskiej

Bowen Tang i wsp. Major depressive disorder and cardiometabolic diseases: a bidirectional Mendelian randomisation study.  Diabetologia 2020;63:1305–1311 (dostępny  pełen tekst) The present MR study strengthens the evidence that MDD is a potential risk factor for type 2 diabetes and CAD.…

Wpływ wprowadzenia klasyfikacji DSM-5 na epidemiologię zaburzeń nastroju

Jules Angst, Vladeta Ajdacic – Gross, Wulf Rossler.  Klasyfikacja zaburzeń nastroju. Psychiatr.Pol.2015; 49(4): 663-671 (dostępny pełen tekst) Autorzy artykułu dokonują przeglądu  zmian sposobu klasyfikowania zaburzeń nastroju pokazując dynamikę i płynność rozwoju kategorii diagnostycznych. W podanych w DSM -5 najnowszych definicjach…