Depresja a choroby współistniejące

Depresja a ryzyko choroby wieńcowej: meta-analiza

Reiner Rugulies – Depression as a predictor for coronary heart disease-a review and meta-analysis Am J Prev Med 2002:23;51 Uważa się, że depresja stanowi czynnik ryzyka choroby wieńcowej (CHD). Autorzy dokonali przeglądu badań w celu ilościowej oceny wpływu depresji na… Czytaj więcej

Współwystępowanie zaburzeń psychicznych

Ron de Graaf i wsp – Risk factors for 12-month comorbidity of mood, anxiety and substance use disorders: findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study Am J Psychiatry 2002;159:620 Współwystępowanie zaburzeń psychicznych, definiowane jako jednoczesna obecność lub… Czytaj więcej

Wpływ depresji na śmiertelność po zawale mięśnia sercowego

François Lespérance i wsp. – Five-year risk of cardiac mortality in relation to initial severity and one-year changes in depression symptoms after myocardial infarction. Circulation 105: 1049 Wcześniejsze badania ustaliły związek pomiędzy depresją a zwiększoną śmiertelnością po zawale mięśnia sercowego.… Czytaj więcej

Kliniczne wyznaczniki depresji po zawale serca

Jacqueline j. M. H. Strik i wsp – Clinical Correlates of Depression Following Myocardial Infarction Int J Psychiatry Med; 31 :3 Depresja po zawale serca zwiększa śmiertelność, zwłaszcza podczas pierwszych 18 miesięcy od incydentu. Z tego powodu istotna jest identyfikacja… Czytaj więcej

Objawy depresji i lęku zwiększają ryzyko udaru

Margaret May i wsp – Does psychological distress predict the risk of ischemic stroke and transient ischemic attack? The Caerphilly Study Stroke 2002; 33: 7 Zaburzenia psychiczne są częste po udarze, niewiele natomiast wiadomo o ich roli w jego etiologii,… Czytaj więcej

Depresja po operacji pomostowania tętnic wieńcowych a przebieg kardiologicznej historii choroby pacjenta – obserwacja 12 miesięczna.

Ingrid Connerney i wsp. – Relation between depression after coronary artery bypass surgery and 12-month outcome: a prospective study. Lancet 2001;358:1766. Obserwowano 307 pacjentów w okresie 12 miesięcy po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG), notując istotne zdarzenia kardiologiczne (cardiac events),… Czytaj więcej