Depresja a choroby współistniejące

Depresja a choroby kardiometaboliczne – ocena związków przyczynowych z zastosowaniem randomizacji mendlowskiej

Bowen Tang i wsp. Major depressive disorder and cardiometabolic diseases: a bidirectional Mendelian randomisation study.  Diabetologia 2020;63:1305–1311 (dostępny  pełen tekst) The present MR study strengthens the evidence that MDD is a potential risk factor for type 2 diabetes and CAD.…

Współchorobowość depresji i cukrzycy typu 2 w populacji osób dorosłych – możliwe powiązania mechanizmów patofizjologicznych.

Line Iden Berge and Trond Riise. Comorbidity between Type 2 Diabetes and Depression in the Adult Population: Directions of the Association and Its Possible Pathophysiological Mechanisms. Int J Endocrinol. 2015;2015:164760 (dostępny pełen tekst) Cukrzyca typu 2 i depresja często występują…

Duże zaburzene depresyjne i choroba afektywna dwubiegunowa przyśpieszają rozwój miażdżycy i chorób serca u młodzieży – stanowisko American Heart Association

Goldstein B, Carnethon M i wsp.  Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder Predispose Youth to Accelerated Atherosclerosis and Early Cardiovascular Disease. A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 2015; 132: 965-986   (dostępny pełen tekst) Związek depresji z ryzykiem…