Cukrzyca – rozpoznanie

W jaki sposób ocenić ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2

Alka M. Kanaya i wsp – Predicting the development of diabetes in older adults Diabetes Care 2005;28:404 Określenie grupy chorych ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2 pozwoli odpowiednio wcześnie wprowadzić działania prewencyjne: poprzez modyfikację diety i zwiększenie aktywności… Czytaj więcej

Trendy w wykrywalności cukrzycy

E.W. Gregg i wsp – Trends in the prevalence and ratio of diagnosed to undiagnosed diabetes according to obesity levels in the U.S. Diab Care 2004;27:2806 Odległym powikłaniom cukrzycy można zapobiegać poprzez zwiększenie wykrywalności nierozpoznanej cukrzycy (zwłaszcza w grupach podwyższonego… Czytaj więcej

Strategia badań przesiewowych w cukrzycy-badanie Inter99

C. Glümer, T. Jørgensen i K. Borch-Johnsen – Targeted screening for undiagnosed diabetes reduces the number of diagnostic tests. Inter99 Diabet Med 2004;21:874 Narastająca epidemia cukrzycy skłania do wypracowania efektywnej strategii jej rozpoznawania w populacji. Możliwe są różne metody postępowania:… Czytaj więcej

Badania przesiewowe w cukrzycy ocena farmakoekonomiczna

T.J. Hoerger i wsp – Screening for type 2 diabetes mellitus: a cost-effectiveness analysis Ann Intern Med 2004;140:689 Dane epidemiologiczne wskazują, że znaczna część przypadków cukrzycy pozostaje nierozpoznana, a od zachorowania do rozpoznania upływa średnio 10 lat. Autorzy prezentowanej w… Czytaj więcej

Kryteria rozpoznawania cukrzycy – raport komitetu ekspertów

Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus – Follow-up report on the diagnosis of diabetes mellitus Diabetes Care 2003;26;3160 W Diabetes Care opublikowano nowy raport Komitetu Ekspertów American Diabetes Assocciation (Expert Committee on the Diagnosis and Classification… Czytaj więcej

Badania przesiewowe w kierunku cukrzycy – doświadczenia irlandzkie

S. M. Smith i wsp – Irish diabetes detection programme in general practice Diabet Med 2003;20:717 Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne w celu rozpoznania cukrzycy zaleca oznaczenie stężenia glukozy na czczo. Światowa Organizacja Zdrowia schemat rozpoznania cukrzycy uzupełnia o wykonanie doustnego testu… Czytaj więcej