Cukrzyca – rozpoznanie

Skrining cukrzycy-należy przejść od słów do czynów

J. W. Stephens i R. Williams – Time to stop talking about screening for diabetes? Diabet Med 2006;23:1163 Stephens i Williams w komentarzu redakcyjnym Diabetic Medicine apelują o przejście od słów do działań na rzecz aktywnego skriningu cukrzycy. Najczęściej zalecanym… Czytaj więcej

Psychologiczne aspekty cukrzycy wykrytej w badaniach przesiewowych

B.J. Thoolen i wsp – Psychological outcomes of patients with screen-detected type 2 diabetes Diabetes Care 2006:29:2257 Problemem często poruszanym w piśmiennictwie są potencjalne psychologicznie niekorzystne konsekwencje badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Wykryta w ten sposób cukrzyca typu 2 powinna… Czytaj więcej

Prosty algorytm skryningu zaburzeń metabolizmu glukozy

M. Franciosi i wsp – Use of the Diabetes Risk Score for opportunistic screening of undiagnosed diabetes and impaired glucose tolerance Diabetes Care 2005;28:1187 Wczesne wykrycie zaburzeń metabolizmu glukozy ma podstawowe znaczenie dla zapobiegania powikłaniom. Autorzy z Włoch przedstawili na… Czytaj więcej