Cukrzyca – powikłania sercowo-naczyniowe

Bezpieczeństwo kardiologiczne nowszych pochodnych sulfonylomocznika – ostateczny werdykt?

Deborah J. Wexler. Sulfonylureas and Cardiovascular Safety. The Final Verdict? JAMA 2019;322(12):1147-1149 W ostatnich latach pojawiły się nowe opcje leczenia farmakologicznego cukrzycy typu 2. Zgodnie z zaleceniem FDA, przeprowadzono i opublikowano ponad 20 badań  dotyczących bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego nowych leków. Takich…

Bardzo istotna redukcja ryzyka zgonu i powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy w warunkach codziennej praktyki – jak to osiągnięto w Hong Kongu?

Eric Yuk Fai Wan i wsp. Five-Year Effectiveness of the Multidisciplinary Risk Assessment and Management Programme–Diabetes Mellitus (RAMP-DM) on Diabetes-Related Complications and Health Service Uses—A Population-Based and Propensity-Matched Cohort Study. Diabetes Care 2018 Jan; 41(1): 49-59 (dostępny pełen tekst) W…