Cukrzyca – leczenie

Samokontrola w cukrzycy typu 2

Monica Franciosi i wsp. – The impact of blood glucose self-monitoring on metabolic control and quality of life in type 2 diabetic patients. Diabetes Care 2001; 24:1870. Autorzy postanowili ocenić znaczenie samokontroli glikemii dla metabolicznego wyrównania cukrzycy typu 2, jak…

ADVANCE – nowe badanie nad cukrzycą

Stephen MacMahon. – Study rationale and design of ADVANCE: Action in diabetes and vascular disease – preterax and diamicron MR controlled evaluation. Diabetologia 2001;44:1118. Wiadomo, że osoby z cukrzycą są szczególnie zagrożone chorobami układu sercowo-naczyniowego. Rozpoczęto rekrutację pacjentów do nowego…