Cukrzyca – leczenie

Samokontrola glikemii

Evan M. Benjamin. – Self-monitoring of blood glucose: the basics. Clinical Diabetes 2002;20:45. Samokontrola glikemii jest ważnym elementem leczenia chorych na cukrzycę. Wielokrotne oznaczenia stężeń glukozy w ciągu dnia pozwalają stworzyć i modyfikować indywidualny plan leczenia. Umożliwiają choremu szybkie dostosowanie… Czytaj więcej

Samokontrola w cukrzycy typu 2

Monica Franciosi i wsp. – The impact of blood glucose self-monitoring on metabolic control and quality of life in type 2 diabetic patients. Diabetes Care 2001; 24:1870. Autorzy postanowili ocenić znaczenie samokontroli glikemii dla metabolicznego wyrównania cukrzycy typu 2, jak… Czytaj więcej

ADVANCE – nowe badanie nad cukrzycą

Stephen MacMahon. – Study rationale and design of ADVANCE: Action in diabetes and vascular disease – preterax and diamicron MR controlled evaluation. Diabetologia 2001;44:1118. Wiadomo, że osoby z cukrzycą są szczególnie zagrożone chorobami układu sercowo-naczyniowego. Rozpoczęto rekrutację pacjentów do nowego… Czytaj więcej

Wysiłek fizyczny pomaga leczyć cukrzycę

Normand G. Boule i wsp. – Effects of exercise on glycemic control and body mass in type 2 diabetes mellitus JAMA 2001;286:1218 Aktywność fizyczna jest powszechnie uważana za korzystną u pacjentów z cukrzycą typu II dzięki lepszej kontroli glikemii oraz… Czytaj więcej

Rola wzajemnych relacji lekarza i pacjenta w leczeniu cukrzycy

Howard A Wolpert i Barbara J Anderson. – Management of diabetes: are doctors framing the benefits from the wrong perspective? BMJ 2001;323:994. Wiele badań klinicznych wykazało zmniejszenie częstości późnych powikłań cukrzycy w przypadku intensywnej kontroli metabolicznej. W badaniach tych zaobserwowano… Czytaj więcej