Cukrzyca – leczenie

Real-World Evidence: gliklazyd MR vs sitagliptyna jako lek dołączany do metforminy (badanie CPRD)

Francesco Zaccardi i wsp.  Comparative effectiveness of gliclazide modified release vs sitagliptin as second‐line treatment after metformin monotherapy in patients with uncontrolled type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab 2020 online (dostępny pełen tekst) Opublikowano wyniki porównania gliklazydu MR i sitagliptyny…

Bezpieczeństwo kardiologiczne nowszych pochodnych sulfonylomocznika – ostateczny werdykt?

Deborah J. Wexler. Sulfonylureas and Cardiovascular Safety. The Final Verdict? JAMA 2019;322(12):1147-1149 W ostatnich latach pojawiły się nowe opcje leczenia farmakologicznego cukrzycy typu 2. Zgodnie z zaleceniem FDA, przeprowadzono i opublikowano ponad 20 badań  dotyczących bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego nowych leków. Takich…