Cukrzyca – inne

Zapobieganie nowotworom, chorobom układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy – wspólne stanowisko towarzystw naukowych

Eyre H i wsp. – Preventing Cancer, Cardiovascular Disease and Diabetes Circulation 2004;109:3244 W Circulation opublikowano, opracowane wspólnie przez American Cancer Society (ACS), American Diabetes Association (ADA) i American Heart Association (AHA), stanowisko dotyczące zapobiegania chorobom nowotworowym, chorobom serca i…

Relacja lekarz – chory na cukrzycę

T. Dornan i C. Carroll – Medical communication and diabetes Diabet Med 2003;20:85 Artykuł redakcyjny Diabetic Medicine poświęcono komunikowaniu się lekarza z chorym na cukrzycę. Upowszechnienie dostępu do wiedzy, rozwój internetu, informatyzacja, przemiany społeczne wymuszają stworzenie nowych relacji pacjent-lekarz. Klasyczne…