Cukrzyca – inne

Wielkości praktyki lekarskiej oraz system „płaca za wyniki leczenia” a jakość opieki medycznej nad chorymi z cukrzycą

E.P. Vamos i wsp – Association of practice size and pay-for-performance incentives with the quality of diabetes management in primary care LINK: CMAJ 2011;183:e809 (dostępny pełen tekst) Na łamach CMAJ przedstawiono ważny problem związany z organizacją opieki medycznej – wpływ…

Intensywna czy konwencjonalna kontrola glikemii na oddziałach intensywnej opieki medycznej – badanie NICE-SUGAR

NICE-SUGAR Study Investigators – Intensive versus Conventional Glucose Control in Critically Ill Patients LINK: N Engl J Med 2009;360:1283 Hyperglikemia jest zjawiskiem częstym u chorych hospitalizowanych na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a jej występowanie wiąże się z gorszym rokowaniem.…