Cukrzyca – hipoglikemia

Przypadki hiperglikemii i hipoglikemii u hospitalizowanych pacjentów

W.D.Shmit, A.G.Winterstein, T.Johns, E.Rosenberg, B.C.Sauer – Causes of hyperglycemia and hypoglycemia in adult inpatients Am J Health-Syst Pharm 2005;62:714 W czasopiśmie amerykańskich farmaceutów opublikowano wyniki badania, którego celem było określenie częstości oraz przyczyn występowania epizodów hipoglikemii lub hiperglikemii u dorosłych…

Hipoglikemia zaburza reaktywność układu autonomicznego

Philip E. Cryer – Diverse causes of hypoglycemia-associated autonomic failure in diabetes N Engl J Med 2004;350:2272 Ścisła kontrola glikemii pozwala na optymalne wyrównanie metaboliczne cukrzycy i prewencję jej późnych powikłań. Niestety, współczesna intensywna terapia cukrzycy łączy się ze wzrostem…

Jak często stosować samokontrolę w cukrzycy typu 2 ?

Richard M. Hoffman i wsp – Evaluating once- and twice-daily self-monitored blood glucose testing strategies for stable insulin-treated patients with type 2 diabetes Diabetes Care 2002;25:1744 Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (ADA) rekomenduje regularną samokontrolę glikemii u chorych na cukrzycę typu 2…

Hipoglikemia celowo wywołana przez pacjenta

Linda G. Tolstoi – Factitious Hypoglycemia Medscape Pharmacotheraphy 2002;4 Hipoglikemia może być spowodowana: przedawkowaniem doustnych leków hipoglikemizujących lub insuliny, wyspiakiem trzustki, nadmiernym i przedłużonym wyrzutem insuliny po spożytym posiłku (hipoglikemia reaktywna). Wyodrębnionym zagadnieniem jest hipoglikemia wywołana przez pacjenta celowo, najczęściej…