Cukrzyca – hipoglikemia

Real-World Evidence: gliklazyd MR vs sitagliptyna jako lek dołączany do metforminy (badanie CPRD)

Francesco Zaccardi i wsp.  Comparative effectiveness of gliclazide modified release vs sitagliptin as second‐line treatment after metformin monotherapy in patients with uncontrolled type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab 2020 online (dostępny pełen tekst) Opublikowano wyniki porównania gliklazydu MR i sitagliptyny…

Intensywna kontrola glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 – indywidualne oszacowanie korzyści i ryzyka na podstawie badania ADVANCE

Joep van der Leeuw. Estimation of individual beneficial and adverse effects of intensive glucose control for patients with type 2 diabetes. Diabetologia online (dostępny pełen tekst) Badania randomizowane wykazały, że intensywna kontrola glikemii zmniejsza ryzyko powikłań naczyniowych, przede wszystkim mikroangiopatii,…

Jak zmieniało się leczenie cukrzycy u osób w wieku podeszłym na przestrzeni ostatniej dekady? (Dane z prowincji Ontario w Kanadzie)

K.K. Clemens i wsp. Trends in antihyperglycemic medication prescriptions and hypoglycemia in older adults: 2002-2013. PLoS ONE 10(9): e0137596 (dostępny pełen tekst) Zintegrowane bazy medyczne pozwalają ocenić aspekty zdrowotne dużej populacji i prześledzić ich zmianę w długim okresie obserwacji. Można…