Cukrzyca – etiopatogeneza

„Metabolicznie zdrowa otyłość”? Jeszcze raz o paradoksie „fat but fit”

Pedro L. Valenzuelan i wsp. Joint association of physical activity and bodymass index with cardiovascular risk: nanationwide population-based cross-sectional study. Eur J Prev Cardiol. 2021 online Czy wysoka wydolność krążeniowo-oddechowa może niwelować niekorzystne skutki dodatkowych kilogramów?  W piśmie European Journal…

Depresja a choroby kardiometaboliczne – ocena związków przyczynowych z zastosowaniem randomizacji mendlowskiej

Bowen Tang i wsp. Major depressive disorder and cardiometabolic diseases: a bidirectional Mendelian randomisation study.  Diabetologia 2020;63:1305–1311 (dostępny  pełen tekst) The present MR study strengthens the evidence that MDD is a potential risk factor for type 2 diabetes and CAD.…

7 i 1/2 prostych wskaźników zdrowia. Karmienie piersią a ryzyko sercowo-naczyniowe kobiet w późniejszym życiu

Jacquelyn P. Kulinski. Life’s Simple 7 1/2 for Women. Circulation. 2020;141:501–503 (dostępny pełen tekst) Organizacja American Heart Association’s (AHA) na podstawie wyników licznych badań epidemiologicznych opracowała siedem miar określających w trójstopniowej skali (zły, pośredni, doskonały) stan zdrowia sercowo-naczyniowego (Life’s…