Cukrzyca – edukacja terapeutyczna

W jakim stopniu ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 zależne jest od zaburzeń kardiometabolicznych

Meghan O’Hearn i wsp. Coronavirus Disease 2019 Hospitalizations Attributable to Cardiometabolic Conditions in the United States: A Comparative Risk Assessment Analysis. J Am Heart Assoc.2021 online W Journal of the American Heart Association pojawiła się praca oceniająca, w jaką część …

Status społeczno-ekonomiczny a ryzyko cukrzycy typu 2: implikacje dla dla działań prewencyjnych

Gabriela Spencer Bonilla i wsp. What We Don’t Talk About When We Talk About Preventing Type 2 Diabetes—Addressing Socioeconomic Disadvantage. JAMA Intern Med. 2016;176(8):1053-1054 Do lat siedemdziesiątych XX wieku panowało przekonanie, że choroby sercowo-naczyniowe dotyczą częściej osób z wyżej płatną,…