COVID-19

Grypa w erze COVID-19

Daniel A. Solomon i wsp. Influenza in the COVID-19 Era. JAMA. Published online (dostępny pełen tekst) With the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, clinicians face a second respiratory virus associated with morbidity and mortality several-fold higher than that of influenza,… Czytaj więcej

Gdzie leży prawda? Infodemia w epoce pandemii

Redakcja the Lancet, The truth is out there, somewhere. Lancet 2020 online (dostępny pełen tekst) Pandemii COVID-19 towarzyszy tzw. infodemia –  zalew różnych informacji, niekoniecznie prawdziwych, rozprzestrzeniających się „wirusowo”. WHO zdefiniowała to zjawisko jako “szybkie rozprzestrzenianie informacji różnych rodzajów, z… Czytaj więcej