COVID-19

Jak COVID-19 długofalowo wpłynie ne zdrowie i opiekę medyczną? Perspektywa kardiologa

Payal Kohli, Salim S. Virani. Surfing the Waves of the COVID-19 Pandemic As A Cardiovascular Clinician. Circulation online (dostepny pełen tekst) Pandemia coviD-19 będzie mieć bardzo znaczące konsekwencje ekonomiczne, wpłynie też istotnie na kształt i funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Nasze działania…