COVID-19

Hospitalizacje z powodów “niekovidowych” w czasie pandemii – dane z Danii

Jacob Bodilsen i wsp. Hospital admission and mortality rates for non-covid diseases in Denmark during covid-19 pandemic: nationwide population based cohort study. BMJ 2021;373:n1135 W czasie kolejnych fali pandemii COVID-19 w opiece zdrowotnej  priorytetowo traktowano zakażenia koronawirusem, aby nie dopuścić…