choroby żył

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u osób po operacjach ortopedycznych, poddawanych profilaktyce przeciwzakrzepowej – metaanaliza

Jean-Marie Januel i wsp – Symptomatic in-hospital deep vein thrombosis and pulmonary embolis following hip and knee arthroplasty among patients receiving receiving recommended prophylaxis. A systematic review LINK: JAMA 2012;307:294 W Journal of American Medical Association opublikowano wyniki systematycznego przeglądu…

Choroba zakrzepowo-zatorowa u chorych ambulatoryjnych

Samuel Z. Goldhaber – Outpatient venous thromboembolism Arch Int Med 2007;167:1451 Na łamach Archives of Internal Medicine Samuel Z. Goldhaber porusza problem występowania choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych ambulatoryjnych. Przytacza przy tej okazji przykłady wice-prezydenta USA Dicka Cheneya, u którego ostra…

Przewekła choroba żylna a proces zapalny

John J. Bergan i wsp – Chronic venous disease N Engl J Med 2006;355:488 W New England Journal of Medicine ukazał się artykuł poglądowy Dr J. Bergana i wsp., poświęcony przewlekłej chorobie żylnej kończyn dolnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na…

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa a wiek badanych

Paul D. Stein i wsp – Venous thromboembolism according to age Arch Intern Med 2004;164:2260 Zakrzepica żył głębokich (DVT – deep venous thrombosis) prowadząca do zatorowości płucnej (PE – pulmonary embolism), jest trzecią pod względem częstości występowania, po zawale serca…