Choroby układu oddechowego – zapalenie płuc

COVID-19 a potencjalne konsekwencje zmniejszenia liczby hospitalizacji z powodu ostrych zespołów wieńcowych

Bernhard Metzler i wsp. Decline of acute coronary syndrome admissions in Austria since the outbreak of COVID-19: the pandemic response causes cardiac collateral damage. Eur Heart J online (dostępny pełen tekst) W Austrii przeprowadzono retrospektywne badanie dotyczące rozpoznawania i leczenia…

Stosowanie ACE-i/sartanów u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 a rokowanie – dane z Chin

Peng Zhang i wsp. Association of Inpatient Use of Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers With Mortality Among Patients With Hypertension Hospitalized With COVID-19. Circ Res. 2020 online (dostępny pełen tekst). W związku z doniesieniami o udziale…

Nowy koronawirus SARS-Cov-2, COVID-19 a cukrzyca – stanowisko PTD

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. cukrzyca info.pl Chorzy na cukrzycę posiadają ogólnie większe prawdopodobieństwo rozwoju ciężkich objawów i powikłań infekcji wirusowych. Jeśli cukrzyca jest dobrze kontrolowana, ryzyko rozwoju ciężkiej postaci zakażenia COVID-19 jest podobne do tego, które obserwujemy w populacji ogólnej ……