Choroby układu oddechowego – inne

Legionelloza w praktyce lekarza pierwszego kontaktu

Sally Murray – Legionella infection CMAJ 2005;173:1322 W Canadian Medical Association Journal ukazał się krótki artykuł zawierający najistotniejsze dla lekarza pierwszego kontaktu informacje na temat zakażenia Legionella pneumophila. Omawiany drobnoustrój jest gram-ujemną bakterią tlenową, obecną w wodzie i ziemi. Częstym… Czytaj więcej

Zanieczyszczenie powietrza a rak płuc

P. Nafstad i wsp – Lung cancer and air pollution: a 27 year follow up of 16 209 Norwegian men Thorax 2003;58:1071 Na łamach pisma Thorax przedstawiono wyniki badania oceniającego zależność pomiędzy występowaniem raka płuc a długotrwałym narażeniem na zanieczyszczenie… Czytaj więcej

W okresie zimy, stres termiczny jest groźniejszy od grypy

G.C. Donaldson, W.R. Keatinge – Excess winter mortality: influenza or cold stress? Observational study. BMJ 2002;324:89. Wiadomo, że następstwem epidemii grypy może być wzrost śmiertelności. Istnieje więc powszechne przekonanie o tym, że główną przyczyną zwiększonej chorobowości i śmiertelności w okresie… Czytaj więcej