Choroby układu oddechowego – inne

Zakażenia koronawirusami w 21 wieku

Catharine I. Paules i wsp. Coronavirus Infections—More Than Just the Common Cold. JAMA 2019 online (dostępny pełen tekst) Koronawirusy przez długi czas uważano za patogeny powodujące błahe przeziębienia, odpowiedzialne z 10-30% zapaleń dróg oddechowych u dorosłych. Sytuacja zmieniła się w… Czytaj więcej

Badania przesiewowe w POChP – wytyczne GOLD 2017

Valerie G. Pres i wsp. Screening for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. JAMA. 2017;318(17):1702-1703 (dostępny pełen tekst) W JAMA omówiono najnowsze wytyczne Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) dotyczące badań przesiewowych w kierunku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). POChP… Czytaj więcej